Vilkår og betingelser for Gronnenummer.no
1.OVERSIKT
Grønne nummer er en internettbasert tjeneste for levering av vaskede telefonnummer til registrerte enheter (“Tjenesten”). Via tjenesten kan du få tilgang til telefonnummer, eksportere kundelister og behandle telefonnummer ved å ha et abonnement på pakker, med eller uten bindingstid. Hvilke pakker som til enhver tid finnes er angitt på Gronnenummer.no (“Nettstedet”).

2.INFORMASJON OM OSS
Tjenesten tilbys av SATM INVEST AS (“Gronnenummer.no”, “vi” eller “oss”). Vi er registrert i Norge med organisasjonsnummer 920 752 462 og har adresse Hallemsvegen 15, Steinkjer.

3. GENERELLE VILKÅR OG SALGSBETINGELSER
Vilkårene i dette dokumentet gjelder for og er juridisk bindende for alle brukere av Tjenesten. Du må lese og godta disse vilkårene før Tjenesten kan tas i bruk. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse vilkårene og påtar deg å overholde dem. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar eller klarer å overholde vilkårene har du ikke lov til å bruke Tjenesten. Disse generelle vilkårene gjelder så lenge du har et kundeforhold til oss

Salgsbetingelsene gjelder for salg av tjenester fra Gronnenummer.no (SATM INVEST AS) på Gronnenummer.no til kjøpere som ikke er forbrukere.

Selger er: Gronnenummer.no (SATM INVEST AS)

Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper av tjenesten, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt). Grønne nummer bedrift selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret.

4.TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTEN

For å bruke Tjenesten må du bli kunde hos oss ved å opprette en brukerkonto og kundeprofil på Nettstedet. Dette gjør du ved å registrere deg på Nettstedet og godkjenne disse generelle vilkårene og tilhørende dokumenter. Du kan avslutte ditt kundeforhold til oss ved å slette din brukerkonto og kundeprofil. For å kunne slette din brukerkonto og profil hos oss må eventuelle abonnementer hos oss først være avsluttet.

5.Medlemskap

5.1. Grønne nummer-medlemskapet kan starte med en gratis prøveperiode. Den gratis prøveperioden varer i 14 dager, eller i en annen periode spesifisert ved registrering, og har som hensikt å la nye medlemmer og enkelte tidligere medlemmer få prøve tjenesten.

5.2. Grønne nummer kan etter eget skjønn fastslå om du er kvalifisert for en gratis prøveperiode. Vi kan også begrense tilgangen eller varigheten til den gratis prøveperioden for å forhindre at den misbrukes. Vi forbeholder oss retten til å oppheve gratisperioden og sperre kontoen din dersom vi finner ut at du ikke er kvalifisert. Bedrifter som allerede har en Grønne nummer-konto, eller som nettopp har avsluttet et medlemskap, kan ikke benytte seg av tilbudet. Vi kan bruke opplysninger som for eksempel enhets-ID, betalingsmåte eller kontoens e-postadresse brukt med eksisterende eller tidligere Grønne nummer-medlemskap for å fastslå om noen er kvalifisert. Det kan være begrensninger for bruk av kombinasjoner av tilbud.

5.3. Du må legge inn kort informasjon etter at den gratis prøveperioden utløper for videre bruk av tjenesten, med mindre du avslutter medlemskapet før den gratis prøveperioden utløper. For å se månedspris for medlemskapet og sluttdato for den gratis prøveperioden, gå til nettstedet vårt. Informasjon om utløp av gratis prøveperioden finner du under «min konto» , for å se månedspris gå til nettstedet vårt og klikk på koblingen "priser".

5.4. Alle priser er oppgitt eks mva

6.Fakturering og oppsigelse

6.1. Fakturaperiode. Medlemskapsavgiften for Grønne nummer-tjenesten samt eventuelle andre kostnader du måtte pådra deg i forbindelse med bruk av tjenesten, som for eksempel avgifter og eventuelle transaksjonsgebyrer, belastes betalingsmåten hver måned på den kalenderdatoen som tilsvarer oppstarten av den betalingspliktige delen av medlemskapet ditt. I noen tilfeller kan betalingsdatoen endres. F.eks. om det ikke lykkes å belaste betalingsmåten eller om det betalingspliktige medlemskapet begynte på en dato som ikke finnes i en gitt måned.

6.2. Betalingsmåter. For å kunne bruke Grønne nummer-tjenesten må du oppgi en eller flere betalingsmåter. Du kan oppdatere betalingsmåtene på siden "Konto". Vi kan også oppdatere betalingsmåtene dine med informasjon vi får fra leverandøren av betalingstjenesten. Du gir oss autorisasjon til å fortsette å belaste de(n) gjeldende betalingsmåten(e) også etter eventuelle oppdateringer. Du gir oss tillatelse til å belaste enhver betalingsmåte som er tilknyttet kontoen din dersom betaling med den primære betalingsmåten blir avvist, eller ikke lenger er tilgjengelig for oss når vi skal belaste medlemskapsavgiften. Du er ansvarlig for eventuelle beløp vi ikke får betalt. Om en betaling ikke er oppgjort på grunn av utløpt betalingsmåte, manglende økonomisk dekning eller andre forhold, og du ikke avslutter kontoen, kan vi sperre tilgangen din til tjenesten til vi har belastet en gyldig betalingsmåte. For enkelte betalingsmåter kan utstederen belaste visse gebyrer, som for eksempel gebyrer på utenlandske transaksjoner eller andre gebyrer knyttet til behandlingen av betalingsmåten din. Lokale avgifter kan variere avhengig av betalingsmåten som brukes. Ta kontakt med tjenesteleverandøren av Betalingsmåten for mer informasjon.

6.3. Oppsigelse. Du kan avslutte Grønne nummer-medlemskapet når som helst, og du fortsetter å ha tilgang til Grønne nummer-tjenesten til slutten av den inneværende faktureringsperioden. I den grad det er tillatt iht. gjeldende lov, refunderes ikke betalingene, og vi tilbyr ingen refusjon eller kreditt for påbegynte månedlige abonnementsperioder eller for Grønne nummer-innhold. For å avslutte, gå til "Konto" og følg instruksjonene for å avslutte. Hvis du avslutter medlemskapet, stenges kontoen din ved utløpet av den gjeldende faktureringsperioden.

6.4. Endring i pris og abonnement. Fra tid til annen endrer vi kanskje abonnementer og priser på tjenesten. Slike prisendringer eller endringer i abonnementene gjelder ikke for deg før tidligst 30 dager etter mottatt varsling.

7.Grønne nummer-tjeneste

7.1. Du må ha signaturrett i selskapet du eier eller jobber i for å bli medlem av Grønne nummer-tjenesten.

7.2. Grønne nummer-tjenesten og alt innhold man ser gjennom tjenesten, er ment for din bedrift og kan ikke deles med personer utenfor bedriften din. Under Grønne nummer-tjenesten ditt gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke overførbar rettighet til å få tilgang til Grønne nummer-tjenesten og bruke Grønne nummer-tjenesten sitt innhold. Med unntak av det foregående skal ingen rettigheter, tillatelser eller interesser i materialet overføres til deg.

7.3. Antallet enheter som du kan se bruke tjeneste er avhengig av hvilket abonnement du har valgt og beskrives på siden "Konto".

7.4. Du samtykker i å bruke Grønne nummer-tjenesten – inkludert alle funksjoner og all funksjonalitet forbundet med denne i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter eller andre restriksjoner på bruk av tjenesten eller innholdet i den. Du samtykker til å ikke lagre, reprodusere, distribuere, modifisere, vise, framføre, publisere, lisensiere, skape avledede verk fra, tilby for salg eller bruke (unntatt slik som uttrykkelig beskrevet i disse Vilkår for bruk) innhold eller informasjon som finnes på Grønne nummer-tjenesten eller som er innhentet fra eller gjennom den.

Du samtykker også til; å ikke omgå, fjerne, endre, deaktivere, degradere eller ødelegge noen del av innholdsbeskyttelsen i Grønne nummer-tjenesten; å ikke bruke roboter, spider, scraper eller andre automatiserte midler til å få tilgang til Grønne nummer-tjenesten; dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere noen programvare eller andre produkter eller prosesser som er tilgjengelige gjennom Grønne nummer-tjenesten; å ikke legge til programkode eller andre produkter eller manipulere innholdet i Grønne nummer-tjenesten på noen som helst måte; samt å ikke bruke noen som helst metode for å hente ut eller samle inn data eller programkode. I tillegg samtykker du til ikke å laste opp, poste, sende på e-post eller på annen måte overføre eller sende materiale som er utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr som er tilknyttet Grønne nummer-tjenesten, inkludert programvarevirus eller annen datakode, samt filer eller programmer. Vi kan avslutte eller begrense din bruk av tjenesten om du bryter mot disse Vilkårene for bruk eller er involvert i ulovlig eller svindelaktig bruk av tjenesten.

7.5. Kvaliteten på visningen av Grønne nummer-tjenesten kan variere fra enhet til enhet, og kan bli påvirket av en rekke faktorer, for eksempel hvor du befinner deg, tilgjengelig båndbredde og/eller hastigheten på Internett-tilkoblingen din. Du er ansvarlig for alle kostnader vedrørende Internett-tilgang. Sjekk med Internett-leverandøren din for å få informasjon om mulige kostnader vedrørende Internett- og databruk. Tiden det tar å laste sider for å se Grønne nummer-tjenesten vil variere basert på en rekke faktorer, inkludert hvor du befinner deg, tilgjengelig båndbredde, innholdet du har valgt og konfigurasjonen av din Grønne nummer- enhet.

7.6 Tjenesten som leveres er begrenset til et kontor og kan ikke bli benyttet på flere kontorer uten samtykke fra Grønne-nummer. Skal tjenesten benyttes på flere kontorer, må dette godkjennes av grønne nummer.

8.Passord og innlogging på konto

Bedriften som opprettet Grønne nummer-kontoen og som er eier av betalingsmåten som belastes ("Kontoeieren"), har tilgang til og kontroll over Grønne nummer-kontoen og de Grønne nummer- enhetene som blir brukt for å få tilgang til tjenesten vår, og er ansvarlig for all aktivitet som foregår via Grønne nummer-kontoen. For å opprettholde kontroll over kontoen og hindre at andre får tilgang til kontoen bør kontoeieren opprettholde kontrollen over de Grønne nummer-klare enhetene som blir brukt for å få tilgang til tjenesten, og ikke avsløre passordet sitt eller detaljer om Betalingsmåten som er tilknyttet kontoen. Du er ansvarlig for å oppdatere og opprettholde korrektheten av informasjonen du gir oss relatert til kontoen din. Vi kan avslutte eller sperre kontoen din for å beskytte deg, Grønne nummer eller partnerne våre fra identitetstyveri eller andre svindelforsøk.

9.Diverse

9.1.Gjeldende lov. Disse Vilkårene for bruk reguleres av, og tolkes i samsvar med, lovene i Norge.

9.2 Kundestøtte. For å finne mer informasjon om tjenesten vår og dens funksjoner, eller hvis du trenger hjelp med din konto, besøk nettstedet – www.gronnenummer.no

9.3 Opprettholdelse. Hvis én eller flere bestemmelser i disse vilkårene anses å være ugyldig, ulovlig, umulig å håndheve, skal gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene opprettholde og beholde sin fulle kraft og effekt.

9.4 Endringer i vilkår for bruk. Grønne nummer kan fra tid til annen revidere disse Vilkårene for bruk. Vi varsler deg minst 30 dager før slike endringer gjøres gjeldende for deg.

9.5 Elektronisk kommunikasjon. Vi vil sende deg informasjon om kontoen din (f.eks. betalingsautorisasjoner, fakturaer, endring av passord eller betalingsmåte, bekreftelser, varsler) kun i elektronisk format, for eksempel via e-poster til e-postadressen du oppga under registreringsprosessen.

10.Skadeløshet

Du samtykker i å holde oss, våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og samarbeidspartner skadesløse og sakeløse fra og mot alt tap, ansvar, alle krav, kostnader og utgifter, herunder advokathonorarer, som måtte oppstå ut fra eller i forbindelse med dine brudd begått på disse vilkårene og betingelsene eller brudd på noen lover, forskrifter eller tredjepartsrettigheter.